Opiskelu- ja työkokemus

Kiteen lukio

Pääsin ylioppilaaksi Kiteen lukiosta 1983.

Luther-opisto

Valmistuin diakoniksi Järvenpään Luther-opistosta 1986. Tutkintoon kuului osana kasvatustieteen approbatur.

Kuopion yliopisto

Olen opiskellut Kuopion yliopistossa sosiaalitieteitä.

Lisäksi olen suorittanut valtio-opin perusopintokokonaisuuden 1992 ja tietojenkäsittelyopin approbaturin 1993.

Opiskeluni eivät sosiaalialalla johtaneet valmistumiseen. Toiset haasteet vievät eteenpäin.

Arlainstituutti

Valmistuin vuonna 2006 Arlainstituutista datanomiksi.

Suoritin 1999 atk-ohjaajan erikoistumiskoulutuksen Arlainstituutissa. Koulutuksen pääpaino oli näkövammaisten henkilöiden tietokoneen käytön opetuksessa. Perehdyimme erityisesti näkövammaisten tietokoneen käyttäjien apuvälineiden käytönopetukseen sekä asennukseen.

Kävin 2001 Näkövammaisten tietoteknisten apuvälineiden jatko-ohjaajakoulutuksen. Koulutus antoi uusinta tietoa näkövammaisten tietoteknisistä apuvälineistä. Lisäksi mm. ohjaamistaidot kuuluivat kurssin sisältöön.

Olin 2002 IT apuvälineohaajien kertauskurssilla. Kurssilla täydentyi ja ajantasaantui näkövammaisten atk-apuvälinetietämykseni.

Careeria Oy

Suoritin vammaisille yrittäjille suunnatun Yrittäjän ammattitutkinnon 2020.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Suoritin Savonian järjestämän Selkokieli -kurssin (5 op) 2022, josta sain selkokieli -osaamismerkin.

Careeria Oy

Suoritin Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon (180 osp) 2022.

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä KEUDA

Suoritin Media-alan ammattitutkinnon (150 osp) audiovisuaalisen viestinnän osaamisalalta 2023.

Diakoniatyössä

Diakoniksi valmistumisen jälkeen työskentelin Vantaan seurakuntayhtymällä näkövammaistyössä vuosina 1986-1987.
Olin Kiuruveden seurakunnassa diakonina vuosina 1987-1991.

Yrittäjyys

Perustin lokakuussa 1999 toiminimen Atk-palvelu Tuomo Burman. Yritykseni kotipaikka oli Kuopio. Yritykseni tarjosi:

  • atk-laitteiden ja ohjelmien myyntiä
  • atk-laitteiden käyttökoulutusta erityisesti näkövammaisille
  • apuvälineiden asennusta ja käytönopetusta
  • tekstin tulostamista pistekirjoitukselle
  • näkövammaisten apuvälineillä toimivien kotisivujen laatimista

Yritykseni erityisosaamista olivat sokeiden ja heikkonäköisten tietokoneen käytössä tarvittavien apuvälineiden asennus ja käyttökoulutus. Näitä olivat mm.

  • ruudunlukuohjelmat
  • puhesyntetisaattorit
  • pistenäytöt
  • suurennusohjelmat

Siirsin Atk-palvelu Tuomo Burmanin liiketoiminnan omistamalleni Kuopion Softop Oy:lle. Lopetin Atk-palvelu Tuomo Burmanin toiminnan vuoden 2013 lopussa.

Kuopion Softop Oy

Toukokuussa 2009 hankin omistukseeni Kuopion Softop Oy:n. Atk-palvelu Tuomo Burmanin liiketoiminta siirtyy vähitellen Kuopion Softop Oy:lle. Myös uusia suunnitelmia on liiketoiminnan kehittämiseksi.

Voit ottaa yhteyttä:

Kuopion Softop Oy
Särkiniementie 16 A 21
70700 KUOPIO
puh. 0400 677 306
sähköposti: toimisto(at)burha.net