Kurssit ja koulutukset

Vuosien varrella olen käynyt erilaisia kursseja ja pienimuotoisia koulutuksia, kuten:

  • Kokemuskouluttajan peruskoulutus 2014
  • Avita kaveria -hankkeen vertaisohjaajien kouluttajakoulutus 2014
  • Arkeen Voimaa -ryhmänohjaajakoulutus 2014
  • Vankila- ja kriminaalityön vapaaehtoistyön koulutus 2014-2015
  • Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmän järjestämä täydennyskoulutus 2016
  • Haavoittuva mieli – tunnista ja tue, Mielenterveyden ensiapu 2 -koulutus 2022

Olen ollut mukana Radio Dein ja Suomen kirkkohallituksen Suomen saavutettavin kirkko -kisan järjestelyissä ohjelman suunnittelussa, editoimisessa ja toimittamisessa 2016. Lisäksi olen tehnyt ohjelmaan liittyviä oheisvalmisteluja ja -videoita sekä ylläpitänyt ohjelmasarjaan liittyvää viestintää sosiaalisessa mediassa.

Lisäksi suoritin yrittäjän oppisopimuskoulutuksena viestintäalan lisäkoulutusta yhteistyössä Savon oppisopimuskeskuksen ja Radio Dein kanssa 2016. Koulutuksessa perehdyin erityisesti äänenkäsittelyyn, jota tarvitsen tehdessäni radio-ohjelmia. Koulutuksen tuotoksena tein pienimuotoisen ohjelmaoppaan.